AHA-asiantuntija​palvelut
Taru Ketonen

Asbesti ja haitta-ainekartoitus

Asbestikartoitus on lakisääteinen tutkimus, joka rakennuttajan täytyy teettää,
jos puretaan rakenteita tai materiaaleja, jotka ovat rakennettu ennen vuotta 1994.

Asbestikartoituksen perimmäinen tarkoitus on löytää ja tunnistaa asbestipitoiset tai muutoin haitalliset materiaalit, jotta purkutöissä ja tilojen jatkokäytössä ei altistuttaisi asbestipölylle. Asbestipöly aiheuttaa syöpää. Voit lukea asbestista lisää täällä.

Laadukas AHA-kartoitus tuo säästöjä

Asbesti ja haitta-ainekartoitus tapahtuu tutkimalla kohteessa purettavat materiaalit. Henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija osaa kokemuksensa, asiakirjatietojen ja esimerkiksi kiinteistön rakennusvuoden perusteella tunnistaa materiaaleja asbestipitoisiksi tai muutoin haitallisiksi, eikä materiaalinäytteiden ottaminen ole tästä syystä aina välttämätöntä. Materiaaleista, joita ei pystytä visuaalisesti tunnistamaan, otetaan näyte, joka tutkitaan laboratoriossa. 

Henkilösertifioitu AHA-asiantuntija on rakennuttajan tärkein valinta, kun halutaan säästää purkutöiden kustannuksissa, jätekuluissa tai mahdollisissa lisätöissä. Laadukkaan asiantuntijan ja kartoituksen ansiosta sinä säästät rahaa.

TMI Taru Ketonen käyttää materiaalinäytteittensä analyyseissä ainoastaan Finas-akreditoitua ja ruokaviraston hyväksymää tutkimuslaboratoriota.
Voit tutustua yhteistyölaboratorioomme tästä.

AHA-Asiantuntija

Taru Ketonen

Olen työskennellyt asbestialalla vuodesta 2015 lähtien niin urakointipuolella, kuin konsultointihommissa. Urani aikana olen tutkinut kohteita laidasta laitaan, aina keittiön välitiloista rakennushistoriallisesti merkittäviin kohteisiin.
Jokainen kohde on minulle yhtä tärkeä.

Toimin pääsääntöisesti Uudellamaalla ja autan mielelläni sinua tai yritystäsi saamaan tarkan kuvan kohteesi haitta-ainetilanteesta. Olen työssäni tarkka ja pedantti, raporttini ovat selkeitä ja laadukkaita.

Minulle on henkilökohtaisesti tärkeintä, että asiakkaani ovat tyytyväisiä tarjoamieni palvelujen laatuun. Työni jäljessäni näkyy Pohjalainen tinkimättömyys ja naiselle luontainen tarkkuus. 

Tinkimätön

Palveluperiaatteisiini kuuluu tarkka kenttätutkimustyö sekä korkealaatuinen raportointi. Annan raporteissani purkamisen toimenpide-ehdotukset lakisäädösten mukaan.

Tarkka

Työni jäljessäni näkyy Pohjalainen tinkimättömyys ja naiselle luontainen tarkkuus.

Ihmisläheistä palvelua

Olen asiakaspalvelun pitkän linjan ammattilainen.
Minun kanssani on mukava asioida.

Suositeltu

...ASIAKKAAT SUOSITTELEVAT MINUA VERKOSTOILLEEN MIELELLÄÄN

Tuhansia

...KARTOITETTUJA KOHTEITA
PIENISTÄ SUURIIN

Lähes 10

...VUOTTA ALALLA NIIN URAKOINTI- KUIN KONSULTOINTITEHTÄVISSÄ

Kumppaneitamme

TAKLAB Oy

Materiaalinäytteemme analysoidaan ainoastaan Finas-akreditoidussa ja ruokaviraston hyväksymässä Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoriossa.

SAP Ry

Olen Suomen Asbesti ja pölysaneerausalan aktiivijäsen. Kuulun mm. viestintätyöryhmän aktiiviseen tiimiin.

Ota yhteyttä:

S-posti:

taru.ketonen@aha-asiantuntijapalvelut.fi

Puh:

050 352 0622

Varaa tapaaminen: 

Calendly

Yhteistyökumppanit

Copyright 2025, Design VA Oy. All right reserved